MINIMÁLNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OD 01.01.2017 

PLÁTCE R.2013 R.2014 R.2015 R.2016  R.2017
OSVČ KČ 1748 1752 1797  1823 1906
OBZP KČ 1080 1148 1242  1337 1485
 
 
MIN.MZDA KČ 8000 8500 9200  9900 11000
OBZP KČ 1080 1147,5 1242  1337 1485

 

∗∗∗

 

MINIMÁLNÍ MZDA OD 01.01.2017

ZARUČENÁ MZDA od 1.1.2017 Většina zaměstnanců InvalidéSTEJNÁ VÝŠE
Skupina prací Platová třída Kč/hod. Kč/měsíc Kč/hod. Kč/měsíc
 1 1. a 2. 66,00    11 000 66,00    11 000
 2 3. a 4. 72,90 12 200 72,90 12 200
 3 5. a 6. 80,50 13 400 80,50 13 400
 4 7. a 8. 88,80 14 800 88,80 14 800
 5 9. a 10. 98,10 16 400 98,10 16 400
 6 11. a 12. 108,30 18 100 108,30 18 100
 7 13. a 14. 119,60 19 900 119,60 19 900
 8 15. a 16. 132,00 22 000 132,00 22 000

MINIMÁLNÍ MZDA OD 01.01.2016

 

ZARUČENÁ MZDA od 1.1.2016 Většina zaměstnanců Invalidé
Skupina prací Platová třída Kč/hod. Kč/měsíc Kč/hod. Kč/měsíc
 1. 1. a 2. 58,70 9 900 55,10 9 300
 2. 3. a 4. 64,80 10 900 60,90 10 300
 3. 5. a 6. 71,60 12 100 67,20 11 300
 4. 7. a 8. 79,00 13 300 74,20 12 500
 5. 9. a 10. 87,20 14 700 81,90 13 800
 6. 11. a 12. 96,30 16 200 90,50 15 300
 7. 13. a 14. 106,30 17 900 99,90 16 800
 8. 15. a 16. 117,40 19 800 110,30 18 600

∗∗∗

ELEKTRONICKÉ PODPISY V ROCE 2016

Fyzické i právnické osoby moci využít takzvanou elektronickou identitu, která umožní občanům, firmám i úřadům elektronicky komunikovat přes hranice v rámci celé EU.

První změna bude platit od poloviny roku 2016, kdy zanikne elektronický podpis v podobě, tak jak jej dnes známe.

 Co to bude znamenat v praxi a na co se ještě připravit?

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru v rámci elektronické komunikace (eIDAS) bude v Česku účinné už od 1. července 2016. Neobsahuje sice žádné jednotné řešení pro státy Evropské unie, ale přichází s konkrétními požadavky na úroveň zabezpečení a kvalitu národních systémů. Před jeho spuštěním proto bude provedeny desítky legislativních úprav. Ty se však doposud nezačaly skutečně projednávat. 

Oblastí, která se dotkne podnikajících fyzických osob a firem nejdříve, jsou bezpochyby elektronické podpisy. Stávající právní úprava bude v celém rozsahu nahrazena nařízením eIDAS, český zákon o elektronickém podpisu tak s nabytím účinnosti automaticky přestane platit. Nařízení nově stanoví, že kvalifikovaný elektronický podpis má mít stejnou právní sílu jako vlastnoruční podpis.  

Nové podpisy a velké nejasnosti

Počínaje 1. červencem 2016 v podstatě zanikne institut elektronického podpisu v podobě, tak jak je známe. Elektronický podpis bude nahrazen kvalifikovaným, u právnických osob budou zavedeny tzv. elektronické pečetě.

Podnikatelé si budou muset nové podpisy zařídit u kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru, což budou jak stávající certifikační autority jako například I.CA.

Již nebude možné, aby byly elektronické dokumenty v komunikaci se soudy a státní správou odmítnuty jen proto, že mají elektronickou podobu. Nejvyšší formu elektronického podpisu bude moci nahradit pouze vlastnoruční podpis a to ve všech životních situacích. 

Podnikající fyzické osoby čekají nepříjemnosti

V případě, že se dostatečně včas nedozvíme, jak změny správně aplikovat, mohou ale nastat problémy.  Například kontrolní hlášení DPH se bude v příštím roce podávat přes portál státní správy a pro jednoznačnou identifikaci podatele je možné využít uznávaný elektronický podpis. Po červnu 2016 by to ale měly být tyto dokumenty potvrzeny elektronickou pečetí.

Firmy i výrobci softwaru i úřady, které podpisy přijímají, potřebují dost času na přípravu a vyřízení nové formy podpisu. 

Komplikace se dotknou také elektronické fakturace, respektive elektronické komunikace mezi obchodními partnery. V případě, že se bude jednat o podnikající fyzickou osobu, v rámci nového nařízení současný režim elektronické fakturace nebude možný. Dosud používaná elektronická značka umožňovala automatizovaný režim podepisování elektronických dokumentů a nebylo důležité, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Značku mohly využívat obě kategorie. Nyní ho však podnikající fyzické osoby nebudou moci použít. Přitom existují i větší organizace, které fungují v režimu podnikající fyzické osoby a jsou zapsané v obchodním rejstříku, tudíž nejde o zanedbatelný problém. Samozřejmě to ovlivní také funkci dosud používaných softwarových a hardwarových podpisových nástrojů.

Nové občanské průkazy a identifikace

Další novinkou je elektronický občanský průkaz, který bude prokazovat identitu občana na nejvyšší úrovni důvěry. To by mělo přinést obrovské zjednodušení v komunikaci se státní správou bez nutnosti úřad fyzicky navštívit a pochopitelně v čase, který si majitel občanského průkazu sám zvolí.

Datum 18. září 2018 je pak zcela zásadní s ohledem na takzvané systémy elektronické identifikace. Od tohoto data musí jednotlivé členské státy v rámci celé EU umět rozpoznat elektronickou identifikaci od ohlášených poskytovatelů pro jednotlivé fyzické a právnické osoby. 

∗∗∗

UKONČENÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE A PRACOVNÍ ČINNOSTI – OD 01.10.2015

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou v praxi často užívanými nástroji, které zaměstnavatelům umožňují volnější nakládání s pracovní silou.

Největší předností těchto dohod představuje flexibilnější právní úprava týkající se jejich uzavírání, průběhu i skončení, kdy zaměstnavatel není tak silně svázán pravidly zákoníku práce jako v případě pracovního poměru.

V praxi se však často objevují situace, kdy zaměstnavatelé v dohodách opomíjejí sjednat způsob jejich ukončení.

 Zákoník práce tak od 1.října 2015 nově upravuje způsob ukončení právního vztahu na základě těchto dohod, a to právě pro případ že mezi stranami nebyl sjednán způsob jejich ukončení.

Samozřejmostí zůstává, že zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou dohodnout na ukončení práce.

Zaměstnavatel i zaměstnanec rovněž mohou dále dohodu i bez udání důvodu vypovědět s 15-ti denní výpovědní dobou. Zásadní omezení však pro zaměstnavatele přichází v případě okamžitého zrušení dohody, neboť k okamžitému zrušení dohody o práci konané mimo pracovní poměr může zaměstnavatel přistoupit pouze v těch situacích, pro které by mohl se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr.

∗∗∗

PLÁTCE R.2013 R.2014 R.2015 R.2016 r.2017
OSVČ KČ 1748 1752 1797 1823 1906
OBZP KČ 1080 1148 1242 1337 1485
 
 
MIN.MZDA KČ 8000 8500 9200 9900 11000
OBZP KČ 1080 1147,5 1242 1337 1485