Sídlo firmy

Firma PONS, s.r.o. byla založena dne 27. března 1996. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v poradenství, jako fyzické osoby. Její činností je poradenství finanční a organizační, ekonomické, daňové a účetní, vymáhání pohledávek, marketingové a reklamní poradenství vč. realizace a poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. S růstem společnosti se majitelka společnosti rozhodla oddělit veškeré poradenství a založila v 25.7.2007 novou společnost. Pro neplátce DPH zajišťuje tyto poradenské služby firma PONS synergy s.r.o., jejíž služby v oboru rozvoje osobnosti a terapie jsou určené hlavně občanům.

Firma PONS servis s.r.o. byla založena dne 25.07.2007 jako výhradně účetní, tedy její činnost je v oboru účetního poradenství, vedení účetnictví, daňové evidence, daňové poradenství a audit, znalecké služby a služby v oblasti podnikových financí, optimalizace nákladů. Tedy klient může využít komplexní nabídky ekonomických služeb. V této firmě je vhodné využití služeb plátci DPH.

Stejné služby jako společnost PONS servis s.r.o. nabízí pro neplátce DPH firma PONS synergy s.r.o.

Od počátku činnosti se firma profilovala jako zákaznicky příjemná s důrazem na individuální potřeby klientů. Pro rozšíření služeb a skutečně ucelenou nabídku, spolupracujeme a jsme schopni, ve spolupráci s našimi auditory, daňovými poradci, právníky a externími spolupracovníky, našim klientům poskytnout účinná řešení. Klient tak nemusí tyto jednotlivé služby sám dále vyhledávat.

Diskrétnost, bezpečnost, dodržování etických pravidel jsou samozřejmostí stejně jako pojištění firmy na odpovědnost za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání. Tím se redukuje jakékoliv riziko na straně klienta.

Spolehlivost a kvalitu naší práce potvrzuje skutečnost, že zatím nemusela naše společnost uplatnit žádnou pojistnou událost. Důraz klademe na profesionalitu, vysokou odbornost jak vlastních pracovníků, tak i doporučených a kontrahovaných firem v oborech uvedených výše. Víme, že Váš čas je cenný, a proto nabízíme i prostředky moderní komunikace jako je I-účetnictví, kde se minimalizuje čas dříve nutný k cestování a předávání dat.

Vedení společnosti

Lenka Gürlichová

jednatelka společnosti

Odpovědnou osobou za vedení zakázky a komunikace s klientem je Lenka Gürlichová, držitelka mezinárodního certifikátu daňového profesionála, se zkušenostmi pracovníka firemního managementu.

Před založením vlastní společnosti pracovala jako ekonomický a organizační ředitel soukromého zdravotnického zařízení, ekonomický ředitel stavebního holdingu, zástupce ředitele hotelu, řídící pracovník výpočetního střediska. Její pracovní týmy měly 10 až 300 zaměstnanců. Má tedy řídící a ekonomické zkušenosti z mnoha oborů, což jí při práci s klienty přispívá k dobrému pochopení jejich obtíží a problémů.

Náš software

softwareEkonomický software 4D Konto je ucelená aplikace obsahujíci programy Mac/WinKonto, Mac/WinMzdy a Mac/WinMajetek. Přečtěte si více

 

Náhradní plnění             pro rok 2023 můžeme poskytnout  

                                         ve  výši   1.160.133,- Kč bez DPH