Od ledna 2012 je účinný Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (č. 418/2011 Sb). Pro podnikatele to prakticky znamená, že jejich firma může být trestněprávně odpovědná za trestné činy způsobené jejími zaměstnanci v rámci výkonu povolání.

Trestné činy, jako jsou zkreslování účetnictví, nabídnutí úplatku ve veřejné soutěži, porušení autorských práv, a desítky dalších, jsou tedy aplikovatelné i na právnické osoby. Stačí, aby Váš grafik zneužil autorskou fotografii, ke které nemá práva, nebo se na Vašem síťovím disku vyskytovala nelegálně stažená média, a Vaše firma může být podle tohoto zákona postižena.

Jsme partnerem projektu iTOPO, který se zaměřuje na zabezpečení firem v rámci této problematiky. Stěžejním prvkem zabezpečení je jednoduchý audit pracovněprávních dokumentů a řádné proškolení zaměstnanců. Toto proškolení je v rámci projektu iTOPO možné realizovat velmi efektivně online přes webový prohlížeč.

Pokud máte zájem o více informací o této problematice, kontaktujte nás. Poskytneme Vám vstupní informace a zajistíme pro Vás výhodnější finanční podmínky online školení Vašich zaměstnanců.

Všechny zdroje k této problematice jsou k dispozici také na www.trestniodpovednost.cz.

Zpět na Služby a ceník