Zajišťujeme komplexní činnosti daňového poradenství podnikajícím fyzickým osobám, malým a středním i větším firmám. Naši poradci klientům pomáhají identifikovat a zvážit daňová rizika, optimalizovat jejich daňové zatížení. Mimo daňovou optimalizaci je také cílem našich služeb efektivní způsob fungování společností z daňového hlediska.

Spolupráci našim klientům s daňovými poradci doporučujeme zvláště při kombinaci různých druhů příjmů, při složitých obchodních operacích, při podnikových transakcí a zvláště u přeshraničních.

Zvláště některé aktivity je vhodné posoudit již před jejich zahájením a to hned z několika daňových úhlů např. daň z příjmu, DPH, daň z převodu nemovitosti, srážkové daně atd.

Ceník

Cena je dohodnuta s klientem podle výběru konkrétního daňového poradce.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pol. Popis položky Cena v Kč Za jednotku
B. Daňové poradenství
B.1. konzultace daň.poradce a zastupování daň. poradcem od 1 500,- započ. hod.
B.2. přenos odpovědnosti na daňového poradce dohodou
B.3. Generální plná moc pro jednání se správcem daně od 6 000,- ročně
B.4. daňový audit dohodou
B.5. Přiznání k silniční dani od 350,- za 1/automobil
B.6. Přiznání k dani z přidané hodnoty od 700,- ks
B.7. Přiznání k dani z přidané hodnoty – dodatečné od 700,- ks
B.8. Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob vč. příloh od 8 000,- ks
B.9. Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz.osob typ B od 5 000,- ks
B.10. Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz.osob typ A od 3 000,- ks
B.11. Přiznání k dani z nemovitosti od 6 000,- ks
B.12. Přiznání k dani z nabytí nemovitosti od 6 000,- ks
B.13. Přiznání k dani dědické, darovací od 6 000,- ks
B.14. Přehled o příjmech a výdajích pro soc. zabezpečení od 850,- ks
B.15. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění od 850,- ks
B.16. Příloha účetní závěrky od 2 000,- ks
B.17. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami od 2 000,- ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro firmy: PONS, s.r.o., PONS servis s.r.o., PONS synergy s.r.o.

Zpět na Služby a ceník