Nezávislé, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou pro vaše klíčová rozhodnutí oporou a v případě sporných situací vedou k jejich úspěšnému řešení.

Nabízíme zpracování znaleckých posudků a odborných stanovisek vč. poskytnutí souvisejících služeb poradenství v oblasti hospodaření společností.

  • Fúze, akvizice, přeměny, podnikové kombinace
  • Nepeněžité vklady
  • Převody mezi spojenými osobami
  • Oceňování a podpora při prodeji
  • Oceňování v rámci účetnictví
  • Movitý majetek
  • Nemovitosti
  • Cese pohledávek

Cena

Je stanovena dohodou, podle objemu sjednané práce

Zpět na Služby a ceník