Správné zpracování a vedení mezd je základem pro úspěšný chod podniku. Postaráme se o komplexní služby spojené  se mzdovou a personální agendou. Ke všem našim klientům přistupujeme individuálně, abychom co nejlépe splnili jejich požadavky. Neváhejte proto využít našich služeb. Všechny služby zajišťujeme s odborností a při dodržení všech zákonných podmínek. Cílem je dosažení velmi efektivního způsobu fungování firmy a poskytnout klientovi profesionálně vedené účetnictví při rozumných nákladech.

Personální a mzdový servis zahrnuje:

 • Zpracování a výpočet měsíční mzdy
 • Mzdová a personální agenda
 • Správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • Přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • Komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • Výpočet srážek daní a odvodů
 • Zpracovnání přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění
 • Zpracování přehledů pro úřad práce
 • Odborný dohled na mzdovou agendu a průběžné konzultace

Ceník

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pol. Popis položky Cena v Kč Za jednotku
D. Mzdová evidence
D.1. zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru malá org. 300,- zam.
D.2. zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru velká org. 350,- zam.
D.3. mimoevidenční stav (mat. dovolená, voj. služba) 200,- zam.
D.4. přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) 200,- zam.
D.5. odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence ) 200,- zam.
D.6. konzultace pracovní smlouvy 1000,- zam.
D.7. zastupování na kontrolách 1000,- započ.hod.
D.8. mzdové a personální poradenství 1000,- započ.hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro firmy: PONS, s.r.o.,PONS servis s.r.o., PONS synergy s.r.o.

Zpět na Služby a ceník