Ceník účetního poradenství

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pol. Popis položky Cena v Kč Za jednotku
C. Zpracování daňových přiznání – podklady zprac. od účetní
C.1. zastupování klienta – jednorázová plná moc 1000,- započ.hod.
C.2. zastupování klienta – roční paušál – dlouhodobá plná moc 6 000,- rok
C.3. Přiznání k silniční dani 350,- za 1/automobil
C.4. Přiznání k dani z přidané hodnoty 500,- ks
C.5. Přiznání k dani z přidané hodnoty – dodatečné (chyba klienta ) 500,- ks
C.6. Kontrolní hlášení k DPH 500,- ks
C.7. Souhrnné a následné souhr.hlášení k DPH 500,- ks
C.8. Žádost o vrácení DPH 500,- ks
C.9. Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob vč. příloh od 6 000,- ks
C.10. Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz. osob typ B od 3 000,- ks
C.11. Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz. osob typ A od 1 500,- ks
C.12. Přiznání k dani z nemovitosti od 6 000,- ks
C.13. Přiznání k dani z nabytí nemovitosti od 6 000,- ks
C.14. Přiznání k dani dědické, darovací od 6 000,- ks
C.15. Přehled o příjmech a výdajích pro soc. zabezpečení 800,- ks
C.16. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění 800,- ks
C.17. Příloha účetní závěrky od 2 000,- ks
C.18. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami od 2 000,- ks
C.19. Účetní závěrka bez přílohy – výkazy (RVH+VZZ) od 2 000,- ks
C.20. Účetní konzultace od 1 000,- započ.hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro firmy: PONS, s.r.o.,PONS servis s.r.o., PONS synergy s.r.o.

Ceník ekonomického a organizačního poradenství

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pol. Popis položky Cena v Kč Za jednotku
E. Ekonomické a organizační poradenství
E.1. ekonomické a organizační poradenství od 1.1.16 od 1 000,- započ.hod.
E.2. ostatní služby nad rámec účetnictví a výše uvedených položek od 1 000,- započ.hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro firmy: PONS, s.r.o.,PONS servis s.r.o., PONS synergy s.r.o.

Ceník poradenství osobního rozvoje

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pol. Popis položky Cena v Kč Za jednotku
F.  Poradenství osobního rozvoje
F.1. Úvodní vstupní rozhovor max. 60 min 700,- započ.hod.
F.2. Konzultace, couching apod. 60 min od 1 000,- započ.hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné také pro firmy: PONS, s.r.o.,(pro plátce DPH)  PONS synergy s.r.o. (pro neplátce DPH a občany)

Zpět na Služby a ceník